metodob_f1.PNG

Descomponse o número 16 en 10 + 6. Do 10 restaremos o 7, obtendo o amigo do 7 o 3. Se en vez de ter o número 16 tivéranos un número maior a 20, por exemplo o 45, descompoñeríamolo en 10 + 35.

metodob_f2.PNG

Seguidamente descomponse o número 10 no sustraendo (neste caso o 7 e o amigo do 7, o 3)

metodob_f3.PNG

Sámanse os números das ramas que quedaron á dereita, o 6 e o 3, obtendo o resultado, que é 9.

 

metodob_f4.PNG

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO (NÚMEROS MAIORES A 20)