División. Algoritmo da araña

Con esta práctica, os alumnos traballarán as divisións en entre 2, cuxo resultado será exacto no caso de que sexa pares ou con resto 1 no caso de que sexan impares.

fase manipulativa.PNG

fase simbólica.PNG

FICHA DE TRABALLO