Canto tiñamos antes de restar?

Queremos coñecer a cantidade que tiñamos ao principio, coñecido o subtraendo e o resultado. Faise a partir da suma destes últimos.

 

mani.PNG

suma.PNG

Cando os alumnos cheguen ao estudo das ecuacións, entenderán perfectamente o cambio de signos na ecuación:

cambio de signo.PNG

FICHA DE TRABALLO