NIVEL 6

Neste nivel fanse divisións exactas e traballos co cero. Concretamente divídense números de dúas cifras entre o 2 e o 4. Aplícase directamente as táboas de multiplicar. Non se empregan algoritmos.

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO 2