División. Nivel 7

NIVEL 7

División exacta sinxela e traballo cos múltiplos de 10. Dividendo entre os números 2, 3 e 4. Non se aplica ningún algoritmo.

FICHA DE TRABALLO