Resta. Algoritmo da árbore (método 1) - Fase 2

A diferencia do emprego do algoritmo da árbore na fase 1, na fase 2 poderase restar cantidades superiores a 9, é dicir, o subtraendo poderá ter dúas cifras.

FASE2

manipulativa_a.PNG manipulativa_b.PNG

simbolica_a.PNG

simbolica_b.PNG

simbolica_c.PNG

FICHA DE TRABALLO