FASE2

Con este algoritmo o alumno vai deducindo de forma sucesiva e parcial o subtraendo. Hai moitas formas diferentes de resolvelo, xa que se pode ir restando de maneiras diferentes.

simbolica_.PNG

FICHA DE TRABALLO