Multiplicación. Algoritmo "o peixe"

En moitas ocasións é conveniente descompoñer en cantidades máis pequenas os membros dunha multiplicación para enfrontarse a ela de maneira máis sinxela e empregando a táboa de forma directa.

explicacion1.PNGexplicacion2.PNGexplicacion3.PNGexplicacion4.PNG

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO 2