As matemáticas védicas proveñen dos antigos textos védicos da India. Contemplan un procedemento de multiplicación nunha sóa liña moi rápido para o cálculo mental. Este método permite multiplicar de dereita á esquerda (coma nós), ou ben de esquerda a dereita coa mesma facilidade.

Procedo a explicalo de dereita a esquerda, xa que estamos máis familiarizados con este sistema:

1. Multiplicamos a columna da dereita e despois a da esquerda:

 

2. Multiplicamos en cruz e sumanos os dous produtos (3x1)+(2x2)=7

No caso de que un produto dunha columna ou da suma das columnas sexa maior a 9, lévase á esquerda a ou as decenas.

 

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4