Practicando a resta (II)
ErrorErrorErrorErrorErrorErrorErrorError
Practicando a resta

Error: Embedded data could not be displayed.Error: Embedded data could not be displayed.Error: Embedded data could not be displayed.Error: Embedded data could not be displayed.Error: Embedded data could not be displayed.Error: Embedded data could not be displayed.Error: Embedded data could not be displayed.Error: Embedded data could not be displayed.
Resta. Algoritmo da árbore (método 2) - Fase 2

FASE2

Con este algoritmo o alumno vai deducindo de forma sucesiva e parcial o subtraendo. Hai moitas formas diferentes de resolvelo, xa que se pode ir restando de maneiras diferentes.

simbolica_.PNG

FICHA DE TRABALLO

Resta. Algoritmo da árbore (método 1) - Fase 2

A diferencia do emprego do algoritmo da árbore na fase 1, na fase 2 poderase restar cantidades superiores a 9, é dicir, o subtraendo poderá ter dúas cifras.

FASE2

manipulativa_a.PNG manipulativa_b.PNG

simbolica_a.PNG

simbolica_b.PNG

simbolica_c.PNG

FICHA DE TRABALLO

Canto tiñamos antes de restar?

Queremos coñecer a cantidade que tiñamos ao principio, coñecido o subtraendo e o resultado. Faise a partir da suma destes últimos.

 

mani.PNG

suma.PNG

Cando os alumnos cheguen ao estudo das ecuacións, entenderán perfectamente o cambio de signos na ecuación:

cambio de signo.PNG

FICHA DE TRABALLO

Resta. Algoritmo da árbore (método 1) - Fase 1

FASE1

Aplicación:

- O subtraendo só pode ter unha cifra

- Aparecen as levadas

explicacion_resta_arbore_a_1.PNG

explicacion_resta_arbore_a_2.PNG

explicacion_resta_arbore_a_3.PNG

Regra mnemotécnica: Divorcio de parellas

Imaxinemos que o 15 é unha parella formada por un home e unha muller. O home é o 1 (si, o 1 é un paiño), e o 5 a muller. Un día enfádanse e rompen a relación. Tempo despois, a muller coñece ao amigo do subtraendo, co quen comeza unha nova relación.

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO (NÚMEROS MAIORES A 20)

 

Resta. Algoritmo da árbore (método 2)

metodob_f1.PNG

Descomponse o número 16 en 10 + 6. Do 10 restaremos o 7, obtendo o amigo do 7 o 3. Se en vez de ter o número 16 tivéranos un número maior a 20, por exemplo o 45, descompoñeríamolo en 10 + 35.

metodob_f2.PNG

Seguidamente descomponse o número 10 no sustraendo (neste caso o 7 e o amigo do 7, o 3)

metodob_f3.PNG

Sámanse os números das ramas que quedaron á dereita, o 6 e o 3, obtendo o resultado, que é 9.

 

metodob_f4.PNG

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO (NÚMEROS MAIORES A 20)

Rocódromo. Desde ata

Este algoritmo serve para que o neno aprenda a restar mentalmente pero desde a suma. Simula un rocódromo, partindo o número máis pequeno, procuramos a decena posterior ao primeiro e anterior ao último.

1. Sinalamos a decena posterior ao número máis pequeno e a decena anterior ao número máis grande:

paso 1

2. Indicamos as diferenzas

paso 2

3. Por último sumamos as diferenzas

paso 3

 

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO