Resta. Algoritmo da árbore (método 1) - Fase 1

FASE1

Aplicación:

- O subtraendo só pode ter unha cifra

- Aparecen as levadas

explicacion_resta_arbore_a_1.PNG

explicacion_resta_arbore_a_2.PNG

explicacion_resta_arbore_a_3.PNG

Regra mnemotécnica: Divorcio de parellas

Imaxinemos que o 15 é unha parella formada por un home e unha muller. O home é o 1 (si, o 1 é un paiño), e o 5 a muller. Un día enfádanse e rompen a relación. Tempo despois, a muller coñece ao amigo do subtraendo, co quen comeza unha nova relación.

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO (NÚMEROS MAIORES A 20)

 

Rocódromo. Desde ata

Este algoritmo serve para que o neno aprenda a restar mentalmente pero desde a suma. Simula un rocódromo, partindo o número máis pequeno, procuramos a decena posterior ao primeiro e anterior ao último.

1. Sinalamos a decena posterior ao número máis pequeno e a decena anterior ao número máis grande:

paso 1

2. Indicamos as diferenzas

paso 2

3. Por último sumamos as diferenzas

paso 3

 

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO