Resta. Algoritmo del árbol (método 2)

metodob_f1.PNG

 

Se descompone el número 16 en 10 +6. Al número 10, le restaremos el 7, obteniendo el número amigo del , esto es el 3. En el caso de que el minuendo en vez de ser el número 16 fuese un número mayor al 20, como puede ser el 45, lo descompondríamos en 10+35.

metodob_f2.PNG

Seguidamente se descompone el número 10 en dos cifras, la primera es el sustraendo (en este caso el número ) y la segunda es el amigo del sustraendo, es decir el amigo del 7 que es el 3.

metodob_f3.PNG

Se suman los números de las ramas que cuelgan a la derecha. En este ejemplo el número 6 y el 3, obteniendo como resultado el número 9.

 

metodob_f4.PNG

FICHA DE TRABAJO

FICHA DE TRABAJO (NÚMEROS MAYORES A 20)

Resta. Algoritmo da árbore (método 1) - Fase 1

FASE1

Aplicación:

- O subtraendo só pode ter unha cifra

- Aparecen as levadas

explicacion_resta_arbore_a_1.PNG

explicacion_resta_arbore_a_2.PNG

explicacion_resta_arbore_a_3.PNG

Regra mnemotécnica: Divorcio de parellas

Imaxinemos que o 15 é unha parella formada por un home e unha muller. O home é o 1 (si, o 1 é un paiño), e o 5 a muller. Un día enfádanse e rompen a relación. Tempo despois, a muller coñece ao amigo do subtraendo, co quen comeza unha nova relación.

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO (NÚMEROS MAIORES A 20)

 

Rocódromo. Desde ata

Este algoritmo serve para que o neno aprenda a restar mentalmente pero desde a suma. Simula un rocódromo, partindo o número máis pequeno, procuramos a decena posterior ao primeiro e anterior ao último.

1. Sinalamos a decena posterior ao número máis pequeno e a decena anterior ao número máis grande:

paso 1

2. Indicamos as diferenzas

paso 2

3. Por último sumamos as diferenzas

paso 3

 

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO