Multiplicación. Algoritmo "o redondeo"

O redondeo é quizais a estratexia máis útil para a estimación. Pódese redondear á alza ou bien á baixa. O número máximo de cifras para un dos factores é de 3 e para o outro de 1.

1. Colocamos ascantidades iniciales

manipulativo1.PNG

2. Engadimos as pezas necesaria para redondear, e facer a multiplicación máis sinxela.

manipulativo2.PNG manipulativo3.PNG

3. Restamos as pezas que engadimos no punto anterior e obtemos o resultado

manipulativo4.PNG manipulativo5.PNG

simbólica.PNG

FICHA DE TRABALLO (2 CIFRAS Á ALZA)

FICHA DE TRABALLO (3 CIFRAS Á ALZA)

FICHA DE TRABALLO (2 CIFRAS Á BAIXA)

FICHA DE TRABALLO (3 CIFRAS Á BAIXA)

 

Multiplicación. Algoritmo "o peixe"

En moitas ocasións é conveniente descompoñer en cantidades máis pequenas os membros dunha multiplicación para enfrontarse a ela de maneira máis sinxela e empregando a táboa de forma directa.

explicacion1.PNGexplicacion2.PNGexplicacion3.PNGexplicacion4.PNG

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO 2

Táboa do 2 e do 4

2 veces 2 = 2 + 2 = doble de 2

tabladodous.PNG

Táboa do 4

taboado4a.PNG

taboado4b.PNG

FICHA DE TRABALLO (táboa do 2)

FICHA DE TRABALLO (táboa do 4)

A Multiplicación. Os vestidos

explicacion_producto_vestidos_manipulativo_multi.png

 

explicacion_producto_vestidos_gl.PNG

FICHA DE TRABALLO