División. Nivel 2

NIVEL 2

O alumno calculará a medade de números ata o 100. Son divisións exactas, sen embargo a diferencia do nivel 1, non directas, é dicir, o alumno terá que usar dous pasor na fase simbólica.

manipulativo.PNG

simbolico.PNG

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO (Alg. Araña)

División. Nivel 1

eire_regletas.jpg

Neste nivel os alumos aprenden a calcular a metade dun número ata o número 100. Son división exactas e directas.

manipulativo_n1.PNG

simbolico_n1.PNG

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO (Alg. araña)

División. Algoritmo da araña

Con esta práctica, os alumnos traballarán as divisións en entre 2, cuxo resultado será exacto no caso de que sexa pares ou con resto 1 no caso de que sexan impares.

fase manipulativa.PNG

fase simbólica.PNG

FICHA DE TRABALLO