Regletas. Composición

Neste exercicio, os rapaces deben de compoñer un número a partir dun conxunto de regletas. Nun segundo exercicio aproveitaremos a fase gráfica, na cal o neno deberá de debuxar as diferentes regletas.

cubes-35774_640.png

FICHA DE TRABALLO

Xogando cos dados poliédricos do rol

O xogo sempre constitúe un recurso valioso na aula. Neste caso empregaremos os dados poliédricos do rol. O alumno debe de seleccionar as regletas que se correspondan coa cifra do dado. O tetraedro é moi útil, xa que nos da moito xogo, ao ter ter cifras en cada cara. Coa combinación de varios dados podemos practicar a suma, o produto e a resta.

IMG_20180617_104524.jpg

 

 

Ordena de menor a maior.

Ordena as regletas polo seu tamaño de menor a maior, tendo en conta a súa cor.

modelo.png

FICHA DE TRABALLO